Fogyasztói szerződési feltételek

Fogyasztói szerződési feltételek

Kérjük olvassa el ezeket a feltételeket mielőtt leadja rendelését, és őrizzen meg egy másolatot jövőbeni referenciaként.

1.0. Fogalommeghatározások

1.1 Fogalmak és feltételek:

1.1.1 Mi, nekünk, miénk, tőlünk minden esetben az EET Europartsra való hivatkozást jelent

1.1.2 Ön és Önnek minden esetben a vásárlóra való hivatkozást jelent

1.1.3 Szerződés: általános szerződési feltételek a rendelésre küldött visszaigazolással

1.1.4 Áru: minden tőlünk megrendelt termék vagy szolgáltatás

1.1.5 Rendelés: az Ön által az áru megvásárlására vonatkozó megrendelés

1.1.6 Rendelés visszaigazolás: rendelésének általunk történt jóváhagyása

1.1.7 Fogyasztó: bármilyen természetes személy, akinek rendelése nem szakmai és üzleti célokat szolgál

1.1.8 Honlap: a www.eeteuroparts.hu címen található weblapunk vagy bármily egyéb, EET Europarts csoport honlap

2. Üzleti jellegű értékesítés

Amennyiben nem fogyasztói minőségben ad le rendelést (pl. mert egy vállalkozás), akkor:

2.1 Jelen általános szerződési feltételek nem vonatkoznak Önre; és

2.2 Az üzleti általános értékesítési szállítási feltételeket vagy a közöttünk létrejövő bármely egyéb szerződést kell alkalmazni.

3. A szerződés feltételei

3.1 Minden leadott megrendelést jelen értékesítési és szállítási feltételeknek megfelelő vásárlási ajánlatnak tekintünk. Fenntartjuk a jogot a rendelése elutasítására.

3.2 Fenntartjuk a jogot jelen feltételek bármely időpontban történő módosítására. A módosítások az értékesítési és szállítási feltételek honlapunkon történt frissítése után leadott bármely megrendelésre vonatkoznak. A módosítások nem vonatkoznak azon rendelésére, amelyet az értékesítési és szállítási feltételek honlapon történt frissítése előtt juttatott el hozzánk.

3.3 Megteszünk mindent annak érdekében, hogy a honlapunk (beleértve a Súgó oldalakat) és jelen szerződési feltételek ne tartalmazzanak ellentmondást. Ugyanakkor ha mégis előfordul ellentmondás vagy egyéb következetlenség, akkor jelen általános szerződési feltételek tekintendőek irányadónak.

3.4 A jelen értékesítési és szállítási feltételeknek megfelelő vásárlási ajánlatra küldött rendelés visszaigazolásunkkal válik közöttünk kötelező erejűvé a Szerződés.

3.5, Bár megteszünk minden erőfeszítést, hogy a rendelés visszaigazolásunkon szereplő árut kiszállítsuk Önnek, előfordulhatnak olyan esetek, amikor nem tudjuk ezt megtenni, mert például, (i) az árut már nem gyártják vagy nem elérhető, vagy (ii) ha árképzési hiba történt a honlapon. Ebben az esetben felvesszük Önnel a kapcsolatot, hogy tájékoztassuk a változásokról, megadva Önnek a lehetőséget a rendelés helyes áron történő megerősítésére vagy annak eltörlésére. Ha Ön törli rendelését és az árut részben vagy egészben már kifizette, visszafizetjük Önnek a teljes összeget.

4. Árak és fizetés

4.1. Megteszünk minden erőfeszítést annak biztosítására, hogy a honlapunkon látható árak és  áruleírások pontosak legyenek a megrendelés időpontjában.

4.2. Az áru ára a rendelés-visszaigazoláson és a számlán kerül feltüntetésre.

4.3 A számlán feltüntetett megfelelő kulcsú ÁFA-t köteles megfizetni.

4.4 A honlapunkon szereplő, majd a számlán feltüntetett szállítási költséget is meg kell fizetnie.

4.5 Kizárólag átutalásos fizetést fogadunk el.

4.6 Az árut szállítás előtt kell fizetni. Felfüggeszthetjük az áruk leszállítását a számla teljes összegének beérkezéséig. Ha az árut leszállítottuk és továbbra sem érkezett be az ellenértéke, az áru nem vehető át a kintlevő összeg megtérítéséig, annak esetleg elmaradása esetén az áru visszaszállításának költségét Önre terheljük.

5. Szállítás

5.1. Minden kiszállítás Ex Works paritáson (a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara által kibocsátott Incoterms 2000-ben meghatározott) történik raktárunkból.

5.2 A rendelés visszaigazoláson feltüntetett szállítási címre szállítjuk az árut.

5.3. A rendelés visszaigazoláson szereplő szállítási idő csak egy becsült adat

5.4 Kézhezvételekor Ön köteles az árut azonnal megvizsgálni, és minket értesíteni az eltűnt, tévesen szállított, a nem megrendelt áruról, vagy a sérült, láthatóan megrongálódott csomagolásról a futárt, és minket a szállítás időpontjában írásban tájékoztatni.

5.5 Ha a futár érkezésekor senki sem áll rendelkezésre a szállítmány átvételére, a futár legfeljebb két napig tárolja azt és ezidő alatt Önnek lehetősége van új kiszállítási időpont egyeztetésre. Amennyiben nem veszi át az árut a rendelés visszaigazolásban megadott dátum utáni két napon belül, fenntartjuk magunknak a jogot, hogy rendelését töröljük. Ebben az esetben visszatérítjük az áru árát, de visszatartjuk a szállításra fizetett összeget.

5.6 Ha Ön hibás vagy hiányos szállítási címet ad meg nekünk, és emiatt nem tudjuk teljesíteni a szállítást, fenntartjuk a jogot, hogy a rendelést Ön által töröltnek tekintsük. Ebben az esetben visszatérítjük az áru árát, de visszatartjuk a szállítási költséget.

5.7 Ha néhány megrendelt tétel nem érhető el a leadott megrendeléséből, rész-szállításra is van lehetőség. Ebben az esetben a rendelés fennmaradó részét a lehető leghamarabb leszállítjuk.

6. A tulajdonjog és kockázat átadása

6.1 Az áru tulajdonjoga és a kockázata Önre száll, a teljes ellenérték kézhezvételekor, vagy a termékek 5.1 pontban meghatározott leszállításakor. Ha Ön megszegi jelen értékesítési és szállítási feltételeket az árut visszaszállíthatjuk.

6.2 Kockázat jelentése:

6.2.1 a 7.1 pontban megadott határidőn belül és minden körülmények között kötelessége, hogy a kapott áru állagát megőrizze; és

6.2.2 a 7.1 pontban megadott határidő elteltével az áru használatából, kezeléséből, vagy az áruk tárolásából eredő károk felelőssége, az áru szállításakor száll Önre.

7. Elállás joga

7.1 Az áru kézhezvételétől számított 7 munkanap áll rendelkezésére, hogy a szerződéstől elálljon.

7.2 Az elállás után köteles nekünk visszaküldeni az árut eredeti állapotában, sértetlenül, a saját költségére és kockázatára.

7.3 Köteles teljes gondossággal eljárni az áru állagmegőrzését illetően. Fenntartjuk magunknak a jogot, hogy fellépjünk Önnel szemben, amennyiben az áru viszontértékesítésre alkalmatlan, vagy sérült állapotban kerül visszaszállításra hozzánk.

7.4 Amennyiben a 7.1 pontban meghatározott határidőn belül nem juttatja vissza számunkra az árut, akkor fenntartjuk a jogot, hogy raktárravételi díjat számoljunk fel, melynek mértéke az áru értékének 25%-a, de minimum 20 Euro.

7.5 Ha eláll a rendeléstől, de az árut nem juttatja vissza, az áru visszaszerzésének költségeit teljes mértékben Önre hárítjuk.

7.6 Az elállástól számított 10 munkanapon belül vissza térítjük Önnek a teljes vételárat (az esetlegesen felmerülő költségek levonásra kerülnek).

Amennyiben egy ODR panaszt szeretne tenni, ide kattintson.

 

8. A hibás áruk

8.1. Az általános szerződési feltételek szerint hibás az az Önnek szállított áru, amely nem felel meg a szerződésben meghatározottnak. Nem minősül hibás árunak olyan termék, amely Ön vagy bármely harmadik fél által okozott kopás, szándékos kár, baleset, gondatlanság miatt sérült, azt nem rendeltetésszerűen használta, a gyártó útmutatóját nem követte vagy a gyártó előzetes jóváhagyása nélkül végzett javítást vagy módosítást rajta.

8.2 A lehető leghamarabb tájékoztasson bennünket minden eltűnt, tévesen szállított vagy nem  megrendelt, vagy hibás áruról.

8.3 A honlapunk részletezi, hogyan értesítsen minket a hibás árukról és a problémát hogy kell rendezni. Minden RMA kérelmet on-line rendszerünkön kell továbbítani nekünk. Kérjük, olvassa el honlapunkon a részleteket.

8.4 Ha hibás árut juttat vissza hozzánk akkor ezt saját költségén és kockázatán teszi. Biztosítania kell, hogy minden hibás áru megfelelően és biztonságosan legyen csomagolva és címkézve a pontos címünkkel.

8.5. Az áru visszaszállítása előtt nem történik visszatérítés. A hibás árura adott visszatérítés magában foglalja az alkalmazandó szállítási díj visszatérítését is.

8.6 Ha Ön az árut visszaküldi, mert azt hiszi, hogy hibás, felszámolhatjuk a szállítási költséget, és egyéb költségeket és kiadásokat abban az esetben, ha az árukat ellenőrizik, és kiderül, hogy nem hibásak.

9 Vis maior

A magunk részéről minden erőfeszítést megteszünk jelen szerződésben meghatározott kötelezettségeink végrehajtásáért. Nem vagyunk felelőssé tehetők nem, vagy késedelmes teljesülés esetén, amennyiben rajtunk kívül álló okok állnak a nem, vagy késedelmes teljesülés mögött. Késedelmes teljesítés esetén megteszünk mindent a mihamarabbi teljesítés érdekében.

10 A felelősség korlátozása

10.1 A szerződésben semmi nem korlátozhatja vagy zárhatja ki felelősségünket a mi gondatlanságunkból okozott halál, személyi sérülés vagy csalás, vagy egyéb törvény által nem kizárható tevékenység esetén.

10.2. Nem terhel minket felelősség az Ön semmilyen veszteségéért vagy káráért:-

10.2.1 Ha az Önnel szemben fennálló jogi kötelezettségünk nem került megsértésre általunk, munkavállalónk, vagy ügynökünk által

10.2.2 A veszteség vagy kár nem előrelátható rendelésének elfogadásakor.

10.2.3 A szerződés bármely feltételének Ön általi megszegéséből eredő kár, vagy veszteség esetén.

10.3 Az Önnel szembeni maximális felelősségünk a szerződéses, és a szerződésen kívüli károkozás esetén (beleértve a HANYAGSÁGOT is) nem haladhatja meg a megrendelt áruk értékének kétszeresét.

10.4. Jelen feltételek nem befolyásolják az Ön fogyasztói jogait.

11 Képek

A honlapunkon látható áruk képei csak illusztrációk, és eltérhetnek az áru tényleges kinézetétől.

12 Adatvédelem

12.1 Az adatai védelmét nagyon komolyan vesszük. Az Ön által nekünk megadott adatokat nem használjuk fel egyébre, mint rendelése feldolgozására, vagy általunk hasznosnak ítélt információk (termékeink és szolgáltatásaink) Önnek való eljuttatására.

12.2.  Személyes adatai nem használhatóak fel semmilyen egyéb célra, egy biztonságos szerveren kerülnek tárolásra és feldolgozásuk a vonatkozó EU adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően kell, hogy történjen.

12.3. A személyes adatait csak mi és a szerződésben meghatározott cégcsoportunk más cégei használhatják. Mindent megteszünk a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására. Személyes adatait nem adjuk át és nem értékesítjük harmadik félnek az Ön előzetes beleegyezése nélkül.

12.4 Az Öntől gyűjtött információk a következők lehetnek:

12.4.1 személyes adatok, például név, e-mail cím, telefonszám, faxszám, számlázási vagy szállítási cím

12.4.2 pénzügyi információk, mint például hitelkártya vagy debit kártya adatai.

12.4.3 Adat, amely lehetővé teszi számunkra, hogy felismerjük Önt, és hogy hogyan használja honlapunkat. Ezeket az adatokat a cookie-k gyűjtik. A cookie egy kis fájl, amit elküldünk számítógépére, és amely böngészőjében vagy merevlemezén tárolódik. Egy egyedi számot tartalmaz, de személyes adatokat nem. Cookie-k útján gyűjtött adatokat semmilyen módon nem továbbítunk harmadik félnek, csak belső használatra tartjuk azokat.

12.5. Ha Ön nem szeretné, hogy rendszeres időközönként küldjünk Önnek termékeinkkel és szolgáltatásainkkal kapcsolatos információkat, akkor küldjön egy e-mailt a sales@eeteuroparts.hu címre.

13. Irányadó jog

Ezen szerződési feltételek és szerződés esetén a dán jog tekintendő irányadónak és a dán bíróságok a nem kizárólagos joghatóságnak.